รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

30 กรกฏาคม 2564

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน